Plan prijma u službu u Upravni odjel za 2015. godinu

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka tijekom 2015. godine.


plan_prijma_u_sluzbu.pdf