Plan gospodarenja otpadom Grada Iloka od 2010.-2017. godine

Plan gospodarenja otpadom Grada Iloka je organiziranje provođenja glavnih ciljeva koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i iz Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, Plana gospodarenjem otpadom Vukovarsko-srijemske županije


plan_gospodarenja_otpadom_grada_iloka_2010_2017.pdf