Plan nabave Grada Iloka za 2013.godinu

Planom nabave Grada Iloka za 2013.godinu planira se nabava robe, usluga, ustupanje radova za Grad Ilok za 2013.godinu.


plan_nabave_2013.pdf