Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta 2015./2016.

Usvaja se Program zimskog održavanja lokalnih cesta 2015/2016. godine na području Grada Iloka koji se sastoji od: Operativnog programa, Plana prioriteta i Troškovnika u iznosu od 100.000,00 kn.


Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta.pdf