Uputa za izradu Prijedloga proračuna Grada Iloka za razdoblje 2015.-2017.godine

Sukladno  Zakonu o proračunu ( Narodne Novine , br. 87/08, 136/12)  dostavljamo vam Upute za izradu proračuna Grada Iloka za razdoblje 2015.-2017. godine s potrebnim prilozima.


uputa_za_izradu_prijedloga_proracuna.pdf