Zaduživanje Grada Iloka za financiranje investicija

ODLUKU O ZADUŽIVANJU Grada Iloka za financiranje investicija (kapitalni projekti) izgradnja kanalizacije u Bapskoj i šarengradu, stare jezgre Iloka i Strossmayerove ulice u Iloku.


odluka_o_zaduzivanju.pdf