Plan nabave Grada Iloka za 2015. godinu

Planom nabave Grada Iloka za 2015. godinu planira se nabava robe, usluga, ustupanje radova u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.


Plan nabave 2015.xls