Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Iloka

Ovom Odlukom uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, kao i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Grada Iloka.


2016_odluka_zakup_poslovnog_prostora.docx