Akti Gradskog vijeća 10 sjednica Gradskog vijeća

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 10. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka