Odluka o sufinanciranju "Inventuma" 2018. godine

Grad Ilok je suorganizator „Inventuma“, Međunarodnog sajma inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih te namjerava sufinancirati održavanje istog.


Odluka_o_sufinanciranju_Inventuma_2018.pdf