Maškare Dječjeg vrtića Crvenkapica posjetile Gradsku upravu Grada Iloka

maskare-u-posjeti-gradu-iloku-11.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-25.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-22.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-8.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-1.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-13.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-21.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-16.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-12.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-3.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-26.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-23.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-19.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-5.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-14.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-7.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-10.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-15.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-2.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-9.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-24.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-27.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-17.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-6.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-20.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-18.jpg
maskare-u-posjeti-gradu-iloku-4.jpg