ODLUKA o određivanju zamjenika odsutnom službeniku za informiranje


Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se da će službenik Grada Iloka, Ilija Matanović zamjenivati službenika za informiranje za vrijeme korištenja godišnjih odmora, bolovanja i druge spriječenosti za rad, te će postupati sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Ova odluka se donosi radi odgovornosti čelnika tijela javne vlasti koji je obvezan osigurati potpunu primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.